Om Training Centre
    身 心 灵 发 展 中 心
    44B (3rd Floor) ,
     Jalan Harmonium 23/13,
     Taman Desa Tebrau,
     81100, Johor Bahru,
     Johor, Malaysia.

     6012-7470170
【心灵绘画心灵对话静心冥想】班开始招生2014年06月23日(五)开始上课分下午班和晚上班  ---   青少年成长【心灵探秘】课程 开始招生 活出快乐独立自信  ---  马来西亚星洲日报『大柔佛』采访稿  ---  

我们的图片

1 2 3 4 5 6

25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
25-26/11/2010青少年心灵探秘课程
25-26/11/2010青少年..课程
23/12/2010笨珍培群独中新生辅导生活营
23/12/2010笨珍培群独..活营
23/12/2010笨珍培群独中新生辅导生活营
23/12/2010笨珍培群独..活营
23/12/2010笨珍培群独中新生辅导生活营
23/12/2010笨珍培群独..活营

1 2 3 4 5 6